công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
Selected language     Vietnamese ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  Mục lục 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3

0-1.45 TO 0.3mm Series - giá cả, nhà phân phối, Stock

Sitemap 0 :

0-1.45
0-100
0-100V
0-10V
0-150V
0-20V
0-250V
0-280VAC
0-29
0-3
0-300
0-300V
0-400V
0-400VDC
0-40V
0-5
0-5V
0-60
0-60V
0-66
0-7.25
0-Delay
0.00
0.000
0.0001
0.0001
0.00010
0.00016
0.0002
0.0003
0.0005
0.001
0.001
0.0011
0.0014
0.0016
0.0016ohm
0.0017
0.00175
0.0018ohm
0.0018W
0.0019ohm
0.001R
0.002
0.002
0.0021ohm
0.0022
0.0024
0.0024ohm
0.0025ohm
0.0026
0.0026ohm
0.0027
0.00275
0.0028
0.0028ohm
0.003
0.003
0.0032
0.0032ohm
0.0034
0.0035
0.0035ohm
0.0036
0.0037
0.0038
0.0039ohm
0.004
0.004
0.0042
0.0042ohm
0.0043ohm
0.0044
0.0044ohm
0.0045
0.0045
0.0045
0.0045ohm
0.0046
0.0047ohm
0.0048
0.004OHM
0.005
0.005
0.0052
0.005239ohm
0.0052ohm
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055ohm
0.0056ohm
0.0057
0.0058
0.0059
0.0059ohm
0.005ohm
0.006
0.006
0.0060
0.0061
0.0062
0.0062ohm
0.0062W
0.0063
0.0064
0.0065
0.0065
0.0065ohm
0.0068
0.0068ohm
0.006ohm
0.007
0.007
0.007
0.0072
0.0075
0.0075
0.0075
0.0075ohm
0.0076
0.0078
0.0078
0.0079
0.008
0.008
0.008
0.0082
0.0085
0.0085ohm
0.0085OHM-25A
0.0085W
0.008ohm
0.009
0.009
0.009
0.0090ohm
0.0092
0.0095
0.0095
0.0095
0.009OHM
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.010
0.010
0.010
0.010
0.0105
0.010ohm
0.011
0.011
0.011
0.011
0.0115
0.0115
0.0117
0.011ohm
0.012
0.012
0.012
0.012ohm
0.013
0.013
0.013
0.0135
0.0135
0.013ohm
0.014
0.014
0.014
0.014
0.0145
0.014ohm
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.0155
0.016
0.016
0.016
0.016ohm
0.016W
0.017
0.017
0.017
0.017ohm
0.018
0.018
0.018ohm
0.018ohm
0.019
0.019
0.019
0.019ohm
0.01MHz
0.01ohm
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02-2
0.02-4.0
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020ohm
0.020OHM
0.021
0.021
0.021
0.021A
0.021ohm
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022ohm
0.022OHM
0.022W
0.023
0.023
0.023
0.023ohm
0.024
0.024
0.024
0.024ohm
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025ohm
0.025OHM
0.026
0.026
0.026
0.026ohm
0.027
0.027
0.027
0.027ohm
0.028
0.028
0.028
0.028
0.028ohm
0.028W
0.029
0.02ohm
0.03
0.03
0.03
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030ohm
0.030W
0.031
0.031
0.0315
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032ohm
0.033
0.033
0.033ohm
0.034
0.034ohm
0.035
0.035
0.035
0.035
0.0354
0.0355
0.035OHM
0.036
0.036
0.037
0.037
0.037
0.037ohm
0.038
0.038ohm
0.038W
0.039
0.039
0.039
0.039ohm
0.039W
0.03A
0.03A
0.03AMP
0.03W
0.04
0.04
0.04
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040OHM
0.041
0.042
0.042
0.042
0.042ohm
0.043
0.043
0.044ohm
0.045
0.045
0.045
0.045ohm
0.045W
0.047
0.047
0.047
0.047
0.047ohm
0.049
0.0492
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05-2.70
0.05-3
0.05-4
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050/0.130
0.050/0.130
0.050ohm
0.050W
0.0512
0.052
0.052
0.053ohm
0.054
0.054
0.054
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055ohm
0.055OHM
0.056
0.056
0.056
0.058W
0.05GHZ
0.06
0.06
0.06
0.06
0.060/0.140
0.060/0.140
0.060/0.150
0.060ohm-
0.061
0.062
0.063
0.064
0.064
0.064
0.065
0.065
0.065ohm
0.065W
0.066
0.067
0.068
0.06ohm
0.06W
0.07
0.07
0.07
0.07
0.070
0.070
0.070
0.070ohm
0.071
0.071
0.073
0.073ohm
0.075
0.075
0.075A
0.075ohm
0.077
0.077
0.077OHM
0.078
0.07Amp
0.07ohm
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.080
0.080
0.080
0.080
0.083
0.084ohm
0.085
0.085
0.085
0.085OHM
0.085W
0.085x0.020x0.250
0.087
0.087
0.088ohm
0.08ohm
0.08ohm-
0.09
0.090
0.090
0.090
0.090
0.092
0.095
0.095
0.095
0.095
0.095OHM
0.097
0.098ohm
0.099
0.09ohm
0.09ohm-
0.09W
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1-
0.1-2
0.1-2
0.1-2.5
0.1-2.5
0.1-20.0
0.1-3
0.1-3.0
0.1-3.5
0.1-31
0.1-4
0.1-6
0.1-6
0.1-6.0
0.1/2.5
0.10
0.10
0.10
0.100
0.100
0.100
0.100
0.105
0.105
0.105ohm
0.107
0.107
0.108
0.10ohm
0.11
0.11
0.110
0.110
0.115
0.115
0.115
0.11mS
0.11ohm
0.12
0.12
0.12
0.120
0.120
0.124
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125ohm
0.12ohm
0.12Ohm
0.12V
0.13
0.13
0.13
0.13
0.130
0.130
0.130
0.135
0.135
0.13A
0.13mA
0.13ohm
0.14
0.14
0.140
0.140
0.140
0.140-20A
0.145
0.145ohm
0.14ohm
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150ohm
0.15A
0.15A
0.15A
0.15A
0.15A
0.15mm
0.15ohm
0.15ohm
0.16
0.16
0.160
0.160
0.162
0.165
0.165
0.165W
0.168
0.16ohm
0.16OHM
0.17
0.17
0.17
0.170
0.170
0.170W
0.175
0.17OHM
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18-m
0.180
0.180
0.180
0.180ohm
0.185
0.185A
0.186
0.18ohm
0.18ohm
0.18OHM
0.18OHM
0.18um
0.19
0.19
0.19
0.195
0.198
0.19ohm
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.1dB
0.1DB
0.1F
0.1GHz
0.1mF
0.1Microfarad
0.1Microfarad
0.1muF
0.1ohm
0.1ohm
0.1uA
0.1uA
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.1V
0.1V
0.1W
0.1W
0.1W
0.1W
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2-
0.2-3.0GHz
0.2-A
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200W
0.205
0.20ohm
0.21
0.21
0.210
0.216
0.21ohm
0.22
0.22
0.22
0.220ohm
0.222
0.225ohm
0.22ohm
0.22uF
0.22W
0.23
0.23
0.23
0.230
0.230
0.230
0.230
0.238-mm
0.23mm
0.23ohm
0.23V
0.23W
0.24
0.24
0.240
0.24V
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25-6.0
0.25-mm
0.25-OHM
0.250
0.250
0.255
0.25A
0.25A/50V
0.25Amp
0.25INCH
0.25INCH
0.25mm
0.25ohm
0.25ohm
0.25ohm
0.25ohm-
0.25ppm
0.25um
0.25W
0.25W
0.25W
0.26
0.260
0.26ohm
0.27
0.27
0.27
0.27
0.270
0.270
0.275
0.275
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.280
0.285
0.28INCH
0.28ohm
0.29
0.290
0.2A
0.2A
0.2A
0.2A
0.2A
0.2A
0.2A
0.2A
0.2Amp
0.2kW/AC400V
0.2mA
0.2mA
0.2mA
0.2mm
0.2V
0.2V
0.2V
0.2V5A
0.2W
0.2W
0.2W
0.2W
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3-2.7
0.3-200MHz
0.3-inch
0.3-mm
0.3-W
0.3/0.5
0.3/0.5/1.3
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30-0.75
0.300
0.300
0.300
0.300-INCH
0.300-INCH
0.308
0.30H
0.30ohm
0.30V
0.30VF
0.31
0.31
0.315
0.315
0.31ohm
0.31OHM
0.31W
0.32
0.32
0.320
0.32INCH
0.32ohm
0.32VF
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33-inch
0.330
0.33ohm
0.33VF
0.34
0.34OHM
0.34VF
0.34W
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35-4.0
0.35-400
0.350
0.357
0.35A
0.35GHz
0.35Hmm
0.35ihm
0.35mm
0.35ohm
0.35ohm
0.35S
0.35um
0.35VF
0.35W
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.362-INCH
0.36INCH
0.36ohm
0.36VF
0.37
0.372
0.375
0.37GHz
0.37VF
0.38
0.38
0.38
0.38
0.380
0.38ohm
0.38VF
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.394INCH
0.39INCH
0.39inch
0.39V
0.39VF
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A
0.3A/50V
0.3INCH
0.3inch
0.3inch
0.3mm
0.3mm
0.3mm


Mục lục 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3

Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? ?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo    |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật    |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn